Gymnastikmärket

En bild

Vad är Gymnastikmärket?

Gymnastikmärket är en guidande handledning (pdf + video) för dig som jobbar med rörelse inom grundskolan eller som ledare i en gymnastikförening. Materialet kan ses som ett komplement för att hitta inspiration eller användas i sin helhet för idrottslektionen eller under en gymnastikträning. Gymnastikmärket är framtaget för att på ett enkelt och roligt sätt främja den grundmotoriska rörelsen bland barn och unga, samt visa på hur mycket rörelseglädje en kullerbytta eller ett bockhopp faktiskt kan ge.

Materialet är framtaget med Gymnastikförbundets expertis inom gymnastik och grundmotorisk träning. Målet med Gymnastikmärket är att sprida kunskap och inspiration till skolor och föreningar runt om i landet.

Digital och för utskrift

Ladda ner eller skriv ut Gymnastikmärket som förklarar övningarna genom text, bild och film. I den digitala varianten finns möjlighet att direkt bocka av klarade övningar och ett knapptryck bort finns video som visar övningarna.

Den utskriftsvänliga varianten tas lätt med på lektionen eller passet och passar som stöttande medel där den egna pennan lätt kan göra noteringar. Klipp ut övningar från materialet och placera vid respektive station för att kunna ge instruktioner på ett smidigt sätt.

Anpassa efter individen

Övningarna i Gymnastikmärket kan anpassas efter svårighetsgrad där nivåerna går från 1-9 i en ökande skala. Se till att välja nivå utefter individens förutsättningar, ingen ska känna att den inte klarar en specifik övning utan anpassa nivån efter förutsättningarna.

Rörelse och funktionsvarianter

Rörelse ska vara till för alla, oavsett nivå eller funktion. I materialet finns hänvisning till Rörelsebanken med övningar för paragymnastik.

Historik

I början av 1980-talet utlyste Svenska Gymnastikförbundet en tävling om att ta fram ett nytt gymnastikmärkesprogram som Lena Thulin och Kajsa Murmark blev stolta vinnare av. De båda, i dåvarande barnkommittén i Skånes Gymnastikförbund, arbetade under en lång och lärorik period med att ta fram ett gymnastikprogram med en genomgående röd tråd. Med ett bra team tillsammans med egna och lånade barn i olika åldrar togs materialet fram och testades för att kunna anpassas efter olika nivåer och åldrar. Målet var att få aktiva barn, utveckla deras motorik, skapa rörelseglädje, lek och samarbete. Materialet innehöll, och gör fortfarande, förslag på uppvärmning, lek, gymnastiska övningar och redskapsgymnastik.

Vi känner oss glada att vårt material fortfarande är aktuellt och har utvecklats och digitaliserats!

- Kajsa Murmark och Lena Thulin