Rytmisk gymnastik A

Rytmisk gymnastik A är den grundläggande kursen för dig som är, eller vill bli, tränare inom rytmisk gymnastik. Kursen passar dig som tränar gymnaster i alla åldrar på nybörjarnivå.

Du får kunskap om, och prova på att hantera, alla fem redskap; käglor, tunnband, boll, band och rep som används i verksamheten. Rytmisk gymnastik A ger dig förutsättningarna att kunna bedriva smart och säker träning, förståelse för fysisk preparation och möjligheten att fortsätta utveckla ditt ledarskap.

Kursen tar vid där Gymnastikens baskurs – träning och tävling slutade; med utgångspunkt i gymnastikens rörelsemönster, Athlete Centered Coaching och Self Determination Theory. Ämnen som biomekanik, rörlighet och träningsplanering varvas med balettprogram, lekar, redskapsteknik och kroppssvårigheter.

Kurslängd: Två dagar [kursplan Pdf, 86 kB.]
Åldersgräns: Från det år du fyller 15
Förkunskapskrav: För att vara förberedd och ha med dig rätt förkunskaper ska du ha genomfört följande kurser innan kurstillfället;
- Intro Svensk Gymnastik (digital distanskurs)
- Gymnastikens baskurs - träning och tävling eller gruppträning
- Träningslärakursen Åldersanpassad träning för barn och unga eller för vuxna (digital distanskurs)
Behörighetstid: Behörigheten för Rytmisk gymnastik A har inget utgångsdatum och gäller tills vidare.

Efter genomförd kurs rekommenderas att du som tränare samlar erfarenhet och praktiserar dina färdigheter innan du går vidare till nästa nivå.