Rytmisk gymnastik B

Ny kurs! Lanseras våren 2024

I Rytmisk gymnastik B får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i redskapsteknik och fysisk preparation samtidigt som du får grundläggande kunskap kring koreografi, artisteri och musikteori. Kursen bygger vidare på biomekaniken, kroppssvårigheterna och balettprogrammen från A-kursen och du kommer även få en introduktion om samarbeten och byten till trupp, trio och duo.

Rytmisk gymnastik B ökar din kunskap för att kunna bedriva smart och säker träning med fokus på rörlighet och styrka och möjligheten att fortsätta utveckla ditt ledarskap.

Kursen tar vid där kurserna Rytmisk gymnastik A, Gymnastikens ledarskap samt Styrka, rörlighet och fysiologi slutade; med utgångspunkt i gymnastikens rörelsemönster, Athlete Centered Coaching och Self Determination Theory.

Kurslängd: Två dagar [kursplan Pdf, 63 kB.]
Åldersgräns: Från det år du fyller 16
Förkunskapskrav: För att vara förberedd och ha med dig rätt förkunskaper ska du, förutom kursens självstudier, ha genomfört följande kurser innan kurstillfället;
- Rytmisk gymnastik A
- Gymnastikens ledarskap
- Webbkursen Styrka, rörlighet och fysiologi

Därutöver webbkursen Intro Svensk Gymnastik, Gymnastikens baskurs – träning och tävling (eller gruppträning) samt webbkursen Åldersanpassad träning för barn och unga (eller för vuxna) som är förkunskapskrav till tidigare kurs.

Behörighetstid: Behörigheten för Rytmisk gymnastik B gäller i fem år.

Efter genomförd kurs rekommenderas att du som tränare samlar erfarenhet och praktiserar dina färdigheter innan du går vidare till nästa nivå.

Rytmisk gymnastik gymnaster med boll