Startar: 21/08 9:00

Slutar: 21/08 16:00

Gymnastikens ledarskap

Välkommen till kursen Gymnastikens ledarskap!

I Gymnastikens ledarskap utvecklas den egna ledarskapsfilosofin. Med utgångspunkt i Athlete Centered Coaching och Self-Determination Theory fokuserar kursen på att skapa trygga och tydliga lärandemiljöer där de aktiva får möjlighet att utveckla sin inre motivation och självständighet.

Kursen inleds med självstudier, där du som deltagare redan innan kurstillfället reflekterar över ditt ledarskap och din ledarskapsfilosofi; varför vill du vara ledare? Vilka mål vill du uppnå som ledare? Vad tycker du är viktiga nyckelord för ett bra ledarskap? Under kurstillfället kommer du att få möjlighet att diskutera dina reflektioner och tankar med de andra deltagarna.

Viktiga ämnen i kursen är feedback och beröm, att formulera mål och bakslag men också tyst kunskap, överträning och utmattning, kropp och gränsdragning.

Den här kursen riktar sig till dig som leder aktiva, oavsett inom vilken av Gymnastikförbundets alla verksamheter. Deltagarmaterialet är digitalt och kompletteras med en kursdag; i kurskalendern kan du välja ett fysiskt eller digitalt tillfälle (via videokonferens med deltagare på distans).

Kurslängd: En dag (kursplan)
Förkunskapskrav: Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört Gymnastikens baskurs - träning och tävling alternativt Baskurs Gruppträning samt Intro Svensk gymnastik
Åldersgräns: Det år deltagaren fyller 15 år

Tre kvinnor som pratar med varandra, en vänd mot kameran med texten TRÄNARE tryckt i gul text på sin svarta t-shirt. 

Digital utbildning

Datum:
2022-08-21

Kurstillfällen:
2022-08-21 09:00 - 16:00

Plats
Digital plattform

Boende:
Ingår ej

Förtäring:
Ingår ej

Kostnad
1200 SEK

Kostnadsbeskrivning
1200 kr/deltagare som är anslutna till Gymnastikförbundet. 1440 kr för ej anslutna till Gymnastikförbundet. Kursmaterial och intyg ingår i avgiften. Efteranmälningsavgift på 500 kr för sen anmälan och efteranmälan godtas ej sista veckan. Vid namnändring på deltagare tas en avgift ut på 200 kr.

Kontaktperson
Maria Barsoma

Kontaktuppgifter
Gymnastikförbundet Mellansvenska e-post: mellansvenska@gymnastik.se tel: 019-17 55 65

Sista anmälningsdag:
2022-07-31