Startar: 01/01 00:00

Slutar: 31/12 00:00

Styrka, rörlighet och fysiologi (8122)

Välkommen till kursen Styrka, rörlighet och fysiologi!

Kursen Styrka, rörlighet och fysiologi utgår från den grundläggande träningsläran och ger dig grundläggande kunskaper om anatomi och fysiologi. Kursen ger dig kunskap om, och förståelse för muskler och deras respons på olika typer av träning, uppvärmning och rörlighetsträning samt konkreta medskick kring hur du använder dig av den kunskapen i din roll som ledare.

Centralt innehåll i kursen är grundläggande träningslära, allmänna träningsprinciper, uppvärmning, rörlighetsträning och återhämtning. Kursen syftar till att ge dig en ökad förståelse för grundläggande träningslära och kunna applicera den kunskapen när du planerar för, och genomför träning med de aktiva.

Kursen vänder sig till dig som leder aktiva i alla åldrar, oavsett inom vilken av Gymnastikförbundets discipliner du är verksam inom

Kursen är en digital distanskurs, som du genomför när det passar dig. När du registrerat dig till kursen kommer du att få en bekräftelse på mejl. Kort där efter får du ett mejl med inbjudan till kursmaterialet. Se därför till att du anger en aktuell och rättstavad mejladress. Har du gått en annan kurs i SISU Utbildningsportal använd samma mejladress vid anmälan.

Anmäler du dig till denna utbildning innebär det att du samtycker till nedan angivna information: Ditt namn och e-postadress kommer att skickas och lagras i SISU Förlags utbildningsportal för att kunna ge dig access till utbildningen och för att kursledare/regionskanslier skall kunna följa upp att du genomfört den digitala delen av kursen.


Kursen är uppdelad i sex avsnitt som beräknas ta ca tio lektionstimmar á 45 minuter. Gå igenom avsnitten i den ordning det är tänkt. Du kan alltså inte välja vilken ordning du vill läsa avsnitten i, eftersom de bygger på varandra. Du kommer att gå igenom ett avsnitt i taget och göra ett antal uppgifter. Varje uppgift avslutas med att du markerar den som "klar" eller genomför ett quiz, där du behöver ha alla rätt för att kunna gå vidare till nästa uppgift. Du kan såklart genomföra quizet så många gånger du behöver. Om du har frågor på innehållet och har behov av stöd kan du vända dig till traningslara@gymnastik.se. Om du har frågor kring inlogg eller har behov av support inuti kursmaterialet kan du vända dig till support@sisuforlag.se.


Länk till kursplan

Omfattning och material
Deltagarmaterialet är digitalt och du genomför kursen på egen hand vid en dator. Kursens längd är tio lektioner á 45 minuter.

Förkunskapskrav
Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år hen fyller 15. Deltagaren ska innan kursen ha genomfört Intro Svensk Gymnastik 2021-2022.

Digital utbildning

Datum:
2022-01-01 - 2022-12-31

Kurstillfällen:
2022-01-01 00:00 - 2022-12-31 23:59

Kostnad
450 SEK

Kostnadsbeskrivning
Materialet faktureras den e-postadress du anger vid anmälan till kursen. Vänligen ange föreningens fullständiga fakturauppgifter inklusive organisationsnummer.

Kontaktperson
Gymnastikförbundet

Kontaktuppgifter
Inloggning/supportärenden: support@sisuforlag.se Om du har frågor på kursinnehållet: traningslara@gymnastik.se

Sista anmälningsdag:
2022-12-31