Startar: 17/9 9:00

Slutar: 18/9 17:00

Truppgymnastik fristående B

Välkommen till kursen Truppgymnastik fristående B!

I Truppgymnastik fristående B får du konkreta tips och verktyg för hur ett program kan skapas och tränas. Kursen ger dig inspiration och förslag på olika sätt att träna på koreografi och svårighetsmoment genom grundläggande rörelseskolning och rörelseskolningsprogram med fokus på olika svårighetsmoment. Du får också verktyg om hur sekvenser kan växa fram till en koreografi, och hur en koreografi kan anpassas och utvecklas.

Du får fördjupade kunskaper om musikens byggstenar och hur dessa kan nyttjas för att förstärka programmets uttryck. Du får också en inblick i olika dansgenrer och hur de kan användas i friståendeträningen, tips för att skapa effektiva träningsplaneringar och konkreta verktyg och förövningar för att lära ut svårighetsmoment.
Truppgymnastik fristående B ökar din kunskap för att kunna bedriva smart och säker träning, förståelse för fysisk preparation och möjligheten att fortsätta utveckla ditt ledarskap.
Kursen tar vid där kurserna Truppgymnastik A, Gymnastikens ledarskap samt Styrka, rörlighet och fysiologi slutade; med utgångspunkt i gymnastikens rörelsemönster, Athlete Centered Coaching och Self Determination Theory.

Du får verktyg för att lära ut:
Våghalvstående
Spetspik
Stödvåg
Brygga
Delad brytning till handstående
Piruett med mer än 360o skruv
Ljushopp 360o
Grupperat hopp 360o
Pikerat grenhopp 360o
Saxlantmätarhopp
Galopphopp 360o
Sissone
Hjulning-flick-flack
Kombinationer

Du får behörighet att lära ut:
Muchina till sitt

Kurslängd: Två dagar
Åldersgräns: Från det år du fyller 16
Förkunskapskrav: Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört Intro Svensk Gymnastik, Truppgymnastik A, Gymnastikens ledarskap samt webbkursen Styrka, rörlighet och fysiologi.

Pojke står på händer, kroppen paralell med golvet

Datum:
2022-09-17 - 2022-09-18

Kurstillfällen:
2022-09-17 09:00 - 17:00
2022-09-18 09:00 - 17:00

Plats
GIH, Stockholm

Boende:
Ingår ej.

Förtäring:
Ingår ej.

Kostnad
3750 SEK

Kostnadsbeskrivning
Deltagare som ej är medlem i Gymnastikförbundet betalar 30 % mer på kurspriset.

Kontaktperson
Gymnastikförbundet Östs kansli

Kontaktuppgifter
ost@gymnastik.se

Sista anmälningsdag:
2022-08-17