Domarkåren

Domarkåren för Drillkommittén i Svenska Gymnastikförbundet
Domarkåren ansvarar för att samtliga domare är uppdaterade på vad som gäller i reglementen och bestämmelser. Domarkåren ska löpande utveckla domarstegen som domarkåren arbetar utifrån. Domarkåren ska även löpande se över behovet av utbildningar, kurser och workshops. Detta görs i samråd med tävlingsgruppen och Gymnastikförbundets tävlingsavdelning.

Du når våra domare via: domare@drill.se

Vi ser gärna att ni enbart använder denna mailadress vid kontakt, så att era frågor når oss alla i kommittén.