Gym for Life Challenge Sverige

En bild

Gym for Life Challenge Sverige har arrangerats i Svergie två år i rad.

Gym for Life Challenge Sverige är ett uppvisningsevent för alla discipliner inom Svensk Gymnastik, och har två år på rad arrangerats av GCF Uppsala och Gymnastikförbundets nationella uppvisningskommitté.

Målet med Gym for Life Challenge Sverige är:

  • Att vara ett inspirerande och spännande arrangemang inom gymnastik för både deltagare, publik och arrangör
  • Att inspirera deltagarna att delta på internationella uppvisningsarrangemang
  • Att ge uppvisningsgrupper möjlighet att få visa upp sina program och få dem utvärderade av en feedbackpanel

Läs mer om eventet här. Word, 48 kB.

Vad är Gym for Life Challenge?

Målet med Gym for Life är:

- Att skapa en nationell höjdpunkt där uppvisningsgymnastiken kan samlas
- Uppmuntra tillväxten av uppvsiningsgymnastik för alla, i landets föreningar
- Inspirera till glädje i träning
- Att visa på de obegränsade möjligheterna med olika idéer om Gymnastik för alla
- Presentera de senaste trenderna och utvecklingen inom uppvisningsgymnastik
- Att sammanföra gymnaster från hela landet
- Presentera gymnastikens mångfald för en bredare publik.

GFLC 2022