Protokoll - bildandemöte

För att föreningen ska kunna godkännas som medlemmar i Gymnastikförbundet finns vissa krav som behöver uppfyllas. Till ansökan måste bifogas ett protokoll från bildandemöte, årsmöte eller föreningsmöte där ni beslutar att ansöka om inträde i Gymnastikförbundet eller att ni beslutar att anta stadgar som säger att ni ska vara medlemmar i Gymnastikförbundet.

  • Protokollet måste vara underskrivet samt innehålla minst följande punkter:
  • Mötesdatum
  • Beslut att bilda föreningen
  • Föreningens namn
  • Att stadgar har antagits
  • Utsedd styrelse för tiden fram till första årsmötet
  • Närvaroförteckning

Utöver detta krävs också någorlunda formalia på protokollet och på mötesförfarandet.

Beslut om medlemsavgift kan vara att rekommendera att föreningen fattar redan vid bildandet för att underlätta att vid första årsmötet fastställa vilka som då är medlemmar och har rösträtt. Beslut om medlemsavgift är dock inget krav vid bildandemöte.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer