Validera tidigare utbildningar

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering av en persons kunskaper och kompetens utifrån tidigare utbildning. Validering kan leda fram till att kompetens bedöms likvärdig motsvarande av Gymnastikförbundets utbildningar.

För likvärdig utbildning

Har du en tidigare utbildning som du bedömer är likvärdig någon av Gymnastikförbundets utbildningar kan du ansöka om validering motsvarande den utbildningen. Validering kan generellt inte göras för utbildningar på högsta utbildningsnivån, dvs C - respektive D-nivå (steg 3 och 4).

Har dina behörigheter gått ut?

Kontakta oss på utbildning@gymnastik.se

Mellan discipliner/verksamheter

I vissa fall kan du tillgodoräkna dig kurser mellan disciplinerna/verksamheterna. Är du t.ex. tränare inom kvinnlig artistisk gymnastik och ska vara tränare för truppgymnaster kan du ansöka om validering motsvarande den utbildning du har inom kvinnlig artistisk gymnastik.

Ansökan

Skicka in din ansökan via blanketten nedan. Till ansökan ska bifogas en kopia på kursintyg, kursplan, o.s.v. (bifoga i mejl/brev) på svenska eller engelska.

Ladda ner din ansökningsblankett här. Pdf, 141 kB.

För utbildade idrottslärare

Som utbildade idrottslärare kan du tillgodoräkna dig Gymnastikens baskurs - träning och tävling. Mer information hittar du i länken nedan.

Åldersdispenser

På våra kurser har vi ålderskrav och vi ger inga åldersdispenser.