Idrottsnutrition och återhämtning

I kursen Idrottsnutrition och återhämtning får du lära dig om sambandet mellan den mat du äter och de fysiologiska processer som är inblandade i energiproduktionen och återhämtningen. Kunskapen du får i den här kursen ger dig ett bättre utgångsläge för att kunna ge bra rekommendationer gällande kost och återhämtning till de aktiva så väl som kunskap om nutritionsrelaterade problem och ätstörningar. Dessutom får du råd om hur du kan förebygga, uppmärksamma och agera om du misstänker att någon har en ätstörning eller andra nutritionsrelaterade problem.

Centralt innehåll i kursen är energi och energibehov, näringsämnen, koststrategier, nutritionsrelaterade problem och återhämtning.

Kursen vänder sig till dig som leder aktiva i alla åldrar, oavsett inom vilken av Gymnastikförbundets verksamheter du är ledare inom.

Kursen är en digital distanskurs, som du genomför när det passar dig.

Kursen är uppdelad i sex avsnitt som beräknas ta ca fem lektionstimmar á 45 minuter. Avsnitten bygger på varandra och du kommer därför att gå igenom dem ett avsnitt i taget och göra ett antal uppgifter. Varje uppgift avslutas med att du markerar den som "klar" eller genomför ett quiz, där du behöver ha ett visst antal rätt för att kunna gå vidare till nästa uppgift. Du kan såklart genomföra quizet så många gånger du behöver. Om du har frågor på innehållet och har behov av stöd kan du vända dig till utbildning@gymnastik.se. Om du har frågor kring inlogg eller har behov av support inuti kursmaterialet kan du vända dig till support@sisuforlag.se.

Kurslängd: Fem lektionstimmar [kursplan Pdf, 77 kB.]
Åldersgräns: Från det år du fyller 15
Förkunskapskrav: Deltagaren ska innan kursen ha genomfört Intro Svensk Gymnastik