Styrka, rörlighet och fysiologi

Kursen Styrka, rörlighet och fysiologi utgår från den grundläggande träningsläran och ger dig grundläggande kunskaper om anatomi och fysiologi. Kursen ger dig kunskap om, och förståelse för muskler och deras respons på olika typer av träning, uppvärmning och rörlighetsträning samt konkreta medskick kring hur du använder dig av den kunskapen i din roll som ledare.

Centralt innehåll i kursen är grundläggande träningslära, allmänna träningsprinciper, uppvärmning, rörlighetsträning och återhämtning. Kursen syftar till att ge dig en ökad förståelse för grundläggande träningslära och kunna applicera den kunskapen när du planerar för, och genomför träning med de aktiva.

Kursen vänder sig till dig som leder aktiva i alla åldrar, oavsett inom vilken av Gymnastikförbundets discipliner du är verksam inom.

Kursen är en digital distanskurs, som du genomför när det passar dig.

Kursen är uppdelad i sex avsnitt som beräknas ta ca tio lektionstimmar á 45 minuter. Gå igenom avsnitten i den ordning det är tänkt. Du kan alltså inte välja vilken ordning du vill läsa avsnitten i, eftersom de bygger på varandra. Du kommer att gå igenom ett avsnitt i taget och göra ett antal uppgifter. Varje uppgift avslutas med att du markerar den som "klar" eller genomför ett quiz, där du behöver ha alla rätt för att kunna gå vidare till nästa uppgift. Du kan såklart genomföra quizet så många gånger du behöver. Om du har frågor på innehållet och har behov av stöd kan du vända dig till utbildning@gymnastik.se. Om du har frågor kring inlogg eller har behov av support inuti kursmaterialet kan du vända dig till support@sisuforlag.se.

Kurslängd: Tio lektionstimmar [kursplan Pdf, 79 kB.]
Åldersgräns: Från det år du fyller 15
Förkunskapskrav: Deltagaren ska innan kursen ha genomfört Intro Svensk Gymnastik