Regler

Du hittar alla regler för trupp genom att klicka på länkarna nedan. Observera att det används tre olika bedömningsreglementen enligt nedan.

Gäller på nivåtävlingarna 6-9
Nivåtävlingarna sexan-nian bedöms utifrån Bedömningsreglemente nivå 6-9 (inklusive bilagor), Tävlingsbestämmelser nivå 6-9, Redskapsreglemente nivå 6-9.

Gäller på nivåtävlingarna 3-5
Nivåtävlingarna trean-femman bedöms utifrån gällande Tävlingsbestämmelser, Nationellt Bedömningsreglemente (Nat.BR) och Redskapsreglemente (med bilagor).

Gäller på nivåtävlingarna 1, 2 samt SM-tävlingar
Nivåtävlingarna ettan och tvåan samt SM-tävlingarna bedöms utifrån gällande svenska publiceringen (på engelska) av European Gymnastics Code of points (CoP) med svenska anpassningar, Tävlingsbestämmerlser och Redskapsreglemente (med bilagor).