Gymnastikforum 2021

En bild

Men en utmanande tid i ryggen, blickade vi under Gymnastikforum 2021 framåt för att tillsammans hitta kraft, motivation och verktyg för en riktig "Omstart, nystart!" - vilket också var temat för årets Gymnastikforum som gick av stapeln 9-10 oktober.

Under helgen fick vi möjlighet att tillsammans utbyta idéer och diskutera framtiden för Svensk Gymnastik. Med utgångpunkt från den strategiska planen kunde vi ta sats och tillsammans resa oss mot det önskade läget 2028:

  • Öppna och innovativa föreningsmiljöer
  • En inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse
  • En positiv och pådrivande kraft i samhället

Nytt för årets forum var att du själv kunde välja om du ville vara med digitalt eller fysiskt. Deltagande fysiskt var möjligt på orterna Malmö, Örebro och Stockholm. Sundsvall fick tyvärr ställa in den fysiska träffen. Den digtiala sändningen gjordes från Idrottens hus i Stockholm.

Dokumentation från Gymnastikforum

Läs Gymnastikförbundets artikel från Gymnastikforum 2021 här.

Föreläsningar

Klicka på länken som tillhör respektive föreläsning för att se en filmad version av den på Gymnastikförbundets YouTube-kanal.

Utan spaning, ingen aning

Föreläsning och intro: Välkommen! Utan spaning, ingen aning med Anna Iwarsson och Pelle Malmborg

Inför vår fortsatta resa mot 2028 kommer Anna och Pelle bjuda på aktuella fakta samt spaningar om oss själva och vår omvärld. Denna interaktiva föreläsning blir vår gemensamma uppvärmning inför en spännande och rolig helg där Svensk Gymnastiks utveckling och framtid står i fokus.

Nu satsar vi framåt! - för det är inte tanken som räknas

Föreläsning: Nu satsar vi framåt! - för det är inte tanken som räknas med Ami Hemviken

Amis föreläsning ger en riktig dos av pepp inför vår gemensamma framtid. Du får kunskap och verktyg kring hur engagemang skapas, bibehålls och återskapas efter den tuffa pandemitiden. Det är viktigt med en positiv kommunikation där vi pratar om framtiden och vart vi vill, inte vad vi är rädda för ska hända eller vad vi vill undvika. Här får du nycklar för att än bättre kunna bidra med positivitet, engagemang och motivation när det behövs som bäst. För det är tillsammans, med tillit och välvilja, kan vi skapa den nystart vi alla vill ha.

Framgångsresa med inkludering och paragymnastik

Föreläsning: Framgångsresa med inkludering och paragymnastik med British Gymnastics (föreläsningen sker på engelska)

Vi kommer att få höra hur British Gymnastics arbetar med inkludering och paragymnastik (disability gymnastics) om utmaningar, möjligheter, framgångar och framtidsplaner men också om vilka möjligheter som finns inom tävlingsområdet – paragymnastik (disability gymnastics). Föreläsningen kommer att ske på engelska.

Gymnastik ur ett kommunalt perspektiv

Föreläsning: Gymnastik ur ett kommunalt perspektiv med Andreas Hagström

Hur arbetar en kommun för att kartlägga behov av nya anläggningar för idrott? Linköpings kommun har under de senaste åren arbetat med en anläggningsstrategi med målet att bygga fler anläggningar.

Hur kan vi inkludera ungdomar i processerna?

Föreläsning: Hur kan vi inkludera ungdomar i processerna? med Ungdomskommittén

Ungdomskommitténs dragning om vikten av att inkludera ungdomar och andra grupperingar i de demokratiska processerna. De berättar även om ungdomskommitténs uppdrag kring demokratiutveckling.

Strategisk plan

Introduktion dag 2 och föreläsning: Strategisk plan och summering av gårdagenmed Anna och Pelle

Paneldebatt

Avslutning och paneldebatt: Avslutning med Anna och Pelle samt paneldebatt Medverkande: Anne-Lee Holm, Lisa Lundin, Malin Eggertz Forsmark, Per Sjöstrand och Patrik Tengwall

En pandel av representanter från olika delar ur Svensk Gymnastik diskuterar de ämnen som behandlats under helgen, hur vi får till en bra omstart/nystart efter pandemin och hur vi stärker Svensk Gymnastik mot 2028 samt en diskussion kring frågor som kommer in från alla deltagare.

Workshops

Nedan hittar du beskrivningar av alla workshops samt klickbara länkar till presentationerna som hölls under respektive workshop.

Insikter och utsikter

Presentation kommer

Under denna workshop kommer vi få delge våra gemensamma insikter och idéer om hur vi skapar utvecklingskraft för att tillsammans stärka Svensk Gymnastik. Här välkomnas du att bidra med dina erfarenheter så att vi tillsammans kan mejsla fram goda exempel för framtiden, både på kort och lång sikt.

Lillsved och Svensk Gymnastik – en förflyttning mot stärkt mervärde

Lillsved och Svensk Gymnastik - en förflyttning mot stärkt mervärde Pdf, 1 MB.

Välkomna till en workshop som fokuserar på det uppdrag Gymnastikförbundet har från förbundsmötet att ta fram en strategisk plan för Lillsveds gymnastik- och idrottsfolkhögskola.

Gymnastikfantasi för alla, överallt – gymnastik där allt är möjligt

Gymnastikfantasi för alla, överallt - gymnastik där allt är möjligt Pdf, 1 MB.

Genom utveckling av uppvisningsgymnastik kan vi stärka och möjliggöra nya arenor och nätverk både lokalt, nationellt och internationellt för att bredda gymnastikens mångfald så att vi attraherar och inkluderar fler. Här bjuds ni på en workshop om uppvisningsgymnastikens olika möjligheter där vi vandrar från dåtid via nutid till framtid samt möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och idéer.

Har ni kraft att utveckla er förening?

Har ni kraft att utveckla er förening? Pdf, 2 MB.

Hur ser det ut i din förening? Har ni läget under kontroll eller är utvecklingspotentialen stor? Har coronapandemin inneburit ett spännande tillfälle till föreningsutveckling eller har ni haft fullt sjå att hålla näsan över vattenytan? Välkommen till ett pass om föreningsutveckling och styrelseansvar, om verktyg och ekonomiska resurser.

Så får du tillgång till återstartsstödet - 11 mkr i potten

Så får du tillgång till återstartsstödet - 11 mkr i potten Pdf, 2 MB.

Genomgång av hur du kan söka stödet och vad pengarna kan användas till. Inspiration, tips och frågestund.

Svensk Gymnastik som positiv och pådrivande kraft i samhället och varumärket Svensk Gymnastik

Svensk Gymnastik som positiv och pådrivande kraft i samhället samt varumärket Svensk Gymnastik Pdf, 3 MB.

Utifrån Strategi 2028 har arbetet med Svensk Gymnastiks kommunikativa plattform samt handlingsplanen för att bli en positiv och pådrivande kraft i samhället inletts. Under detta pass kan du ta del av hur vi ligger till, samt att du har möjlighet att påverka inriktningen i det fortsatt arbetet.

Vi utvecklas tillsammans - tränarlicenser och stadgeöversyn

Vi utvecklas tillsammans - tränarlicenser och stadgeöversyn Pdf, 1019 kB.

Vi vet - stadgar är ju inte det hetaste vi sysslar med inom gymnastiken, men just nu jobbar vi för att göra dem lite lättare att förstå och utvecklar dem så att vi tillsammans kan stärka kvaliteten i vår verksamhet. På denna workshop får du veta var vi är i arbetet och har chans att bidra till viktiga förändringar för framtiden. Vi berättar också mer om var vi står i frågan om ett eventuellt nytt licenssystem för tränare.

Är Svensk Gymnastik för alla?

Är Svensk Gymnastik för alla? Pdf, 2 MB.

Johanna Hedgårdh, projektledare för inkludering och parasport, leder denna workshop där vi kommer att diskutera bland annat följande frågeställningar: Vad kan vi lära oss av British Gymnastics beträffande inkludering och paragymnastik? Vad innebär inkludering? Vad är paragymnastik? Vad vinner vår förening på att vara inkluderande?

Träning för vuxna - nu och framöver

Träning för vuxna - nu och framöver Pdf, 730 kB.

Vi diskuterar den strategiska planen för hur Svensk Gymnastik ska arbeta framåt med träning för vuxna. Tillsammans utmanar vi, bollar idéer och inspireras.

Vad är Gymnastikforum?

Gymnastikforum kan liknas vid ett gymnastiksverige i miniatyr. Här samlas föreningar, kommittéer för olika tränings- och tävlingsformer, styrelser, sponsorer och medarbetare vid Gymnastikförbundet.


Tillsammans diskuterar, inspirerar och driver vi Svensk Gymnastik framåt.