Uppdaterad behörighet

Efter fem år måste du som tränare uppdatera din behörighet för den praktiska
disciplinspecifika kursen* - om du ej gått vidare i utbildningsstegen (då gäller fem år för den
nya nivån). Det är du själv som har ansvar för att din tränarbehörighet är giltig, inklusive
uppfyllda förkunskapskrav. Uppdaterad behörighet godkänns enbart inom ett år från
utgångsdatum, dock är behörigheten inte giltig efter fem år – se därför till att uppdatera din
behörighet i god tid, inom ramen för giltighetstiden.
* Undantaget PKTR och Aerobic gymnastics; dessa utbildningar har inget utgångsdatum och
behöver därmed inte uppdateras.

För att uppdatera din behörighet:

För steg 1

Aktuell förening skickar in ett intyg på att du är aktiv som tränare på den nivå som
utbildningen gav dig. Detta intyg ska skrivas på av ordförande i föreningen, då det är
föreningen som är ytterst ansvarig för kvalité och säkerhet av verksamheten som bedrivs.
Behörigheten förlängs fem år i taget.

Blankett för uppdatering av behörighet steg 1 Pdf, 82 kB. (detta intyg skickas till närmaste region för godkännande).

För steg 2

Aktuell förening ska liksom på steg 1 intyga att tränaren är aktiv på den nivå som
utbildningen gav dig i form av ett intyg. Tränaren ska dessutom vända sig till närmaste
region för ett enklare teoretiskt prov för den aktuella disciplinen (för att uppdatera behörigheten på Manlig artistisk gymnastik steg 2 krävs endast ett intyg). Regionen kan ta ut en administrationsavgift. Behörigheten förlängs fem år i taget.

Blankett för Pdf, 82 kB.uppdatering av behörighet Pdf, 82 kB. steg 2 Pdf, 82 kB. (detta intyg skickas till närmaste region för godkännande). Kom ihåg att också boka in ett skrivningstillfälle i samråd med närmaste region.

För steg 3

Trampolin: Tränaren anmäler sig till ett omlicenseringstillfälle, som genomförs vid ordinarie
steg 3-utbildningar, alternativt genomför utbildningen igen.
Kvinnlig artistisk gymnastik: För uppdaterad behörighet för steg 3-utbildning krävs att
utbildningen genomförs i sin helhet igen. Tänk på att ha god framförhållning när du ska uppdatera dig på steg 3.

För steg 4

Trampolin: För uppdatering av behörighet av steg 4-utbildning krävs att utbildningen genomförs i sin helhet igen. Tänk på att ha god framförhållning när du ska uppdatera din behörighet på steg 4.

För domare

I regel krävs uppdaterad behörighet när större revideringar av nationella tävlingsregler görs.
Detta kommuniceras av Gymnastikförbundet. Förbundsdomarutbildningar för OS-discipliner uppdateras var fjärde år.

Övrigt

Uppdatering av behörigheter för nivå B, C och D är aktuellt först 2026 (för truppgymnastik).
Tidigare kurser i truppgymnastik (steg 1-4) för deltagare som ej konverterat till nya
systemet är endast giltiga fem år efter kurstillfället, behörigheten kan ej uppdateras.
Förfarandet kommer att ändras för nivåerna B, C och D jämfört med stegutbildningarna 1-4.
Behörigheten för samtliga våra A- kurser gäller för alltid.