Starta upp paragymnastik

Vilken typ av träning kan ni erbjuda?

Vi är övertygade om att alla verksamheter och discipliner inom Svensk Gymnastik kan anpassas till personer med funktionsnedsättning oavsett om det handlar om fysiska- intellektuella- eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättningar kan bedrivas inkluderad i ordinarie verksamhet eller i separata grupper allt beroende på vilka funktionsnedsättningar era aktiva har och hur tillgänglig era hallar är. En person med exempelvis downs syndrom med lättare intellektuell funktionsnedsättning eller en person med dysmeli, kan med fördel vara en del av ordinarie verksamhet med lite extra stöd och anpassning.

Om ni vill erbjuda riktade grupper för barn, unga, vuxna där fokus ska ligga på grundmotorisk träning och rörelseglädje rekommenderar vi att ni tar del av det stödmaterial som finns här på hemsidan och börjar med att gå utbildningen Paragymnastik – Alla kan gympa. Utbildningen skapar förutsättningar för era ledare att direkt efter utbildning, starta upp verksamhet där alla är välkomna!

Vad behöver ni?

Det behövs egentligen inte så mycket för att komma igång med paragymnastik. Det viktigaste är att få ihop några ledare och tid i en tillgänglig hall. Samt att ni informerar om vilka som kan delta i träningen beroende på inriktning för gruppen och tillgängligheten i hallen.

Ledarna behöver inte kunna allt innan ni drar igång men det finns mycket material under flikarna utbildning samt stödmaterial här på hemsidan. Det mesta handlar om tydlig kommunikation och ett gott bemötande. Ett bra tips är att fråga deltagarna eller deras anhöriga om vad som är viktigt för just dem. Och använd gärna befintliga gymnaster i föreningen som tränare och som kan visa stationerna om ni är ledare utan gymnastikkunskaper sedan tidigare. Tveka inte, även om ni har få deltagare, oftast växer gruppen så småningom.

Lärgruppsmaterial via RF/SISU

Ni kan också ta kontakt med ert RF/SISU- distrikt för att få ta del av ett lärgruppsmaterial där ni tillsammans med en konsulent kan kartlägga och diskutera uppstart eller utveckling av träning för personer med funktionsnedsättning. Länk till alla RF/SISU-distrikt hittar du här och kontaktinformation finns längst ner på varje distrikts sida.

Vi har även samlat massa stödmaterial, filmer och annan info om du klickar dig runt lite i flikarna till vänster. Du kan också alltid kontakta oss för att få hjälp och råd runt att starta upp paragymnastik. Skicka bara iväg ett mejl till paragymnastik@gymnastik.se!

Checklista för dig som vill starta upp paragymnastik:

> Beslut att starta paragymnastik är förankrat i styrelsen

> Besluta vilken typ av träning ni ska erbjuda

> Rekrytera ledare

> Säkerställ att ledare fått utbildning vid behov

> Säkerställ att det finns träningstid för gruppen

> Säkerställ tillgänglighet i och utanför lokalerna

> Säkerställ att tilräckligt med material finns på plats

> Gör studiebesök i annan förening

> Hitta datum för prova-på tillfälle och uppstart

> Använd (före-)bilder på målgruppen i er kommunikation (hör av er om ni behöver bilder, info@gymnastik.se)

> Marknadför verksamheten

> Kontakta kommun, organisationer och föreningar för att nå deltagare

> Registrera er verksamhet på ParaMe.se

> Registrera att er förening erbjuder paragymnastik i idrottonline

> Kontakta RF/SISU- och Parasportförbundet för stöd

> Kör bara kör!