Tillgänglighet

Innan man bjuder in en ny målgrupp till sin verksamhet är det viktigt att tänka på hur fastigheten och lokalerna är anpassade. Finns det tydliga skyltar? Finns det ramp, hiss, dörröppnare och en anpassad toalett i nära anslutning till träningshallen? Kan alla era gymnaster sitta tillsammans på läktaren under juluppvisningen?

Eftersom alla hallar i dagsläget inte är helt tillgängliga för alla, så är det viktigt att informera om hur lokalen ser ut eller vilka som kan delta när man informerar om sin verksamhet. Då slipper den aktive att få en obehaglig överraskning när den för första gången kommer till en träning eller ett evenemang.

Det är alltid billigare att bygga rätt från början, så ett tips är att söka ordentligt med information eller ta in en expert från tex Parasportförbundet vid bygge av en ny hall. Klura också på om det går att tillgängliggöra alla delar av hallen, såsom gropar och trampoliner.

Du hittar en massa bra information om tillgänglighet i riktlinjerna från RF/SISU som du hittar här. Samt på Parasport Sveriges hemsida där det bland annat finns en manual för tillgänglighet som du kan ladda ner här. På deras sida hittar du även information hur du kan göra er kommunikation tillgänglig för så många som möjligt!

För att skapa glädje, utveckling och möjlighet till rörelse hela livet behövs helt enkelt anpassade och utvecklande fysiska miljöer. Här hittar du Gymnastikförbundets samlade information på ämnet: anläggningar och träningsmiljö.

Har du frågor om tillgänglighet och paragymnastik- kontakta oss gärna på paragymnastik@gymnastik.se

En bild