Bidrag för paragymnastik

Saknar ni redskap för att bedriva den paragymnastik ni önskar i er förening? Behöver hallen anpassas, eller vill era gymnaster komma iväg på en aktivitet eller ett läger som kostar en del? Då kan det löna sig att söka pengar från gymnastikförbundet, en fond eller en stiftelse.

Här nedanför listas olika organisationer som har ekonomiskt stöd att söka för personer eller grupper med funktionsnedsättningar. Tänk på att det är viktigt att ha en tydlig idé med insatsen eller projektet du söker pengar till och att det måste finnas en driven person som kan göra projektet möjligt. Tips inför att skriva en ansökan för ekonomiskt stöd kan du hitta här.

Ytterligare ett tips är att kolla om er kommun eller region har några fonder eller stipendier som ligger uppe på sina hemsidor. Har du frågor om ekonomiskt stöd för paragymnastik, eller vill du tipsa om något som inte finns med här? Mejla oss gärna på paragymnastik@gymnastik.se.

Projektstöd via Gymnastikförbundet:

2024-2025

Ålder: Barn och vuxna
Vem: Förening
Ansökningsperioder:

15 januari – 15 februari 2024

1 maj – 31 maj 2024

1 dec – 15 jan 2024/2025

1 maj – 31 maj 2025

> Klicka här för att läsa mer om projektstödet

Bidrag för enskild person:

Majblomman

Ålder: Under 18 år
Vem: Enskild person
Sök för: Aktiviteter, utrustning, träningskläder

> Sök här

Carlsson Stiftelse

Ålder: Under 29 år
Vem: Enskild person
Sök för: Läger, aktiviteter m.m. för personer med CP eller annan neurologisk funktionsnedsättning.

> Sök här

Föreningen för Välgörenhetens Ordnande

Ålder: Alla åldrar
Vem: Enskild person
Sök för: Bland annat fritidsaktiviteter.

> Sök här

Bidragsstiftelsen

Ålder: Alla åldrar
Vem: Enskild person
Sök för: Tekniska hjälpmedel, anpassade fritids- och idrottsredskap, rehabiliteringsresor eller semestervistelser för personer med rörelsenedsättning som primär funktionsnedsättning.

> Sök här

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Ålder: Alla åldrar
Vem: Enskild person med rörelsenedsättning
Sök för: Fritidsaktiviteter och social delaktighet.

> Sök här

Bidrag för grupper:

Återstartsstöd via Parasportförbundet

Ålder: Alla åldrar
Vem: Förening som även har medlemskap i Parasportförbundet
Sök för: Återstart av aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

> Sök här

Projektstöd via Parasportförbundet

Ålder: Alla åldrar
Vem: Förening som även har medlemskap i Parasportförbundet
Sök för: Projekt inom inkludering och anläggning.

> Sök här

Viggo Foundation

Ålder: Barn och unga
Vem: Förening eller initiativ för NPF-anpassad verksamhet
Sök för: Verksamhet, aktivitet, ledarutbildning mm.

> Sök här

Kronprinsessan Victorias fond (Radiohjälpen)

Ålder: Under 25 år
Vem: Förening
Sök för: Lägerverksamhet, resor, utflykter och aktivitetsbidrag, även hjälpmedel.

> Sök här

Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond

Ålder: Alla åldrar
Vem: Förening
Sök för: Projekt och aktiviteter (tex läger).

> Sök här

Stiftelsen Bert Lundins minne

Ålder: Under 18 år
Vem: Förening/organisation
Sök för: Främst för aktiviteter.

> Sök här

Allmänna Arvsfonden

Ålder: Alla åldrar
Vem: Förening/organisation/region
Sök för: Lokalstöd eller projektstöd.

> Sök här

Radiohjälpsfonden

Ålder: Vuxna
Vem: Förening/organisation/region
Sök för: Kostnad för tex medhjälpare vid aktivitet, buss med lift, föreläsning, sjuksköterska med specialistkompetens,
specialpedagog, anpassad eller allergisanerad lokal. (Kräver samverkan med en eller flera föreningar inom funktionshinderrörelsen.)

> Sök här

Jordbruksverket

Ålder: Alla åldrar
Vem: Förening/organisation/kommun/region på landsbygden.
Sök för: Anläggning eller redskap.

> Sök här

Projektstöd Idrottsförening Anläggning (Riksidrottsförbundet)

Ålder: Alla åldrar
Vem: Förening/organisation/kommun/region
Sök för: Redskap, utrustning eller tillgänglighetsanpassning för parasport.

> Sök här

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Ålder: Främst under 30 år
Vem: Förening/region/organisation- fokus på personer med rörelsenedsättning
Sök för: Redskap, anläggning, läger, rekreationsresor.

> Sök här

Kronprinsessparets stiftelse

Ålder: Barn/ungdom
Vem: Grupper
Sök för: Projekt eller aktiviteter med ändamål att motverka utanförskap och främja god hälsa.

> Sök här

Prins Carl Gustafs Stiftelse

Ålder: Barn/ungdom
Vem: Grupper
Sök för: Deltagande på lägerskolor, skolresor eller andra studieresor (prioritering barn med funktionsnedsättning).

> Sök här

Kungaparets Bröllopsfond

Ålder: Barn/ungdom
Vem: Grupper/förening/projekt
Sök för: Utvecklingsprojekt eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

> Sök här

Postkodsstiftelsen

Ålder: Alla åldrar
Vem: Aktiviteter öppna för allmänheten
Sök för: Aktiviteter eller projekt i närområdet där alla är välkomna.

> Sök här

LOK-stöd

Ålder: 7 år och uppåt
Vem: Förening
Sök för: Sökes per aktivitet och person 2 gånger/år i idrottonline. För personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldergräns för att söka LOK-stöd.

> Mer information