Hem / Verksamheter / Paragymnastik

Paragymnastik

Paragymnastik är ett samlingsnamn för all gymnastik, oavsett verksamhet, för personer med någon form av funktionsnedsättning.

Svensk Gymnastik har som målsättning att kunna erbjuda ett brett spektrum av verksamheter inom paragymnastik. De flesta verksamheter kan med vilja och rätt kompetens anpassas för att inkludera personer med någon form av funktionsnedsättning.

I Sverige finns paragymnastik än så länge endast som träningsform.

Alla kan gympa är en verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, tex rörelsenedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Internationellt finns gymnastiken med i Special Olympics som erbjuder olika träningsformer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.