Om Hopprepsskoj

En bild

Vi skapar rörelseglädje genom hopprepshopp!

Hopprepsskoj är Gymnastikförbundets del i Riksidrottsförbundets rörelsesatsning i skolan. Tillsammans med andra idrotter inom RF, vill Gymnastikförbundet hjälpa till att inspirera barn och unga på skolor och fritiden till rörelseglädje. Det gör vi genom att tillsammans samla hopprepshopp på skolgårdar runt om i landet under två veckor i maj. Hopprepsskoj har genomförts två gånger tidigare, 2022 och 2023 då vi avslutade på otroliga 46 485 105 hopp tillsammans! Det var då över 500 som rapporterade in hopp från Karesuando i norr till Skegrie i söder. Engagemanget var stort och det märktes framför allt genom den rörelseglädje som delades i sociala medier.

Arbetet med att ta fram Hopprepsskoj har letts av Gymnastikförbundet med finansiering från Riksidrottsförbundet och med stort stöd av ideella krafter från föreningsengagerade inom hopprep. Idékonceptet kommer ursprungligen från Kämpinge gymnastikförening som arbetat tillsammans med skolor i Skåne på ett liknande sätt.

Rörelsesatsning i skolan

Riksidrottsförbundet har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

Gymnastikförbundet - Svensk Gymnastik

En av Sveriges största idrottsorganisationer med 228 000 aktiva medlemmar i 971 föreningar över hela landet - tillsammans bildar vi Svensk Gymnastik och vår vision är Rörelse hela livet.

Hopprep

Hopprep är en etablerad sport sett till att barn genom alla tider hoppat hopprep. Som tävlingsidrott är hopprep, som internationellt går under namnet ”rope skipping”, en relativt ny sport som har sina rötter i USA. De två huvudsakliga tränings- och tävlingsformerna inom hopprep är enkelrep (single rope) och dubbelrep (double dutch).

Vill du börja hoppa hopprep eller träna annan gymnastik i en förening? Läs mer om våra olika verksamheter och leta upp en förening nära dig.

Frågor om Hopprepsskoj

Kontakt Hopprepsskoj

Maria Gottberg