Egen inläsning av fristående från Truppgymnastik A

Här kan du ladda ner en pdf med innehållet för delen om fristående i Truppgymnastik A:
Truppgymnastik A - Fristående.pdf Pdf, 5 MB.

För dig som konverterat till Truppgymnastik A utan att ha gått Fristående steg 1, är materialet obligatoriskt för egen inläsning. För dig som konverterat till Truppgymnastik redskap B, C eller D tillhandahåller vi också materialet för att alla tränare ska ha åtminstone grundläggande kunskap om truppgymnastikens alla tre grenar för att kunna nyttja olika moment både för att skapa varierad träning men också för att väva samman träningarna till en helhet för gruppen.

Obs! Gör nedladdningen till din egen dator för att säkerställa att du har tillgång till materialet framöver.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer