Från Teori steg 1 till Gymnastikens ledarskap

Du har gått Teori steg 1 + Intro Svensk Gymnastik

Vi beställer och fakturerar materialet till Gymnastikens ledarskap, som du själv ansvarar för egen inläsning av, för att konvertera till denna kurs.

Klicka här för att registrera dig

En bild