Justering av övningar i Truppgymnastik redskap B och C

Det har nyligen fattats beslut om att göra ett fåtal justeringar i fördelningen av övningar i de nya kurserna i truppgymnastik. I en tidigare nyhet har innehållet i respektive kurs kommunicerats och den har nu uppdaterats.

Det som gäller är följande (förändringen inom parentes):

  • Truppgymnastik redskap B innehåller dubbel frivolt till rygg (tidigare ingick även dubbel frivolt).
  • Truppgymnastik redskap C innehåller dubbla rotationer (tidigare ingick även trippel frivolt till rygg).

Förändringarna påverkar inte konverteringen.

Innehållet för samtliga kurser hittar du här.

Publicerad: 2021-04-30

UPPTÄCK MER