Kort rapport från utbildningsrevisionen

2021 är ett händelserikt år för utbildningsrevisionen och dess projektgrupp. I januari lanserades nio nya kurser i träningslära och ledarskap. Under hösten kommer det lanseras fler nya kurser och det kommer att startas upp nya produktioner.

I januari lanserades nio nya kurser i träningslära och ledarskap: Gymnastikens ledarskap, Hållbart ledarskap, Ledarteam, Gruppdynamik, Idrottspsykologi, Åldersanpassad träning för barn och unga, Åldersanpassad träning för vuxna, Biomekanik, Idrottsnutrition och återhämtning samt Styrka, rörlighet och fysiologi. I april hade över 1400 personer anmält sig till de fyra träningslärakurserna och det har genomförts flera ledarskapsutbildningar runt om i landet. Är du intresserad och vill veta mer om vad kurserna innehåller? Klicka in på fliken utbildning så kan du läsa mer om respektive kurs.

Sedan januari kan ledare som redan är godkända på Teori steg 1, 2 eller 3 konvertera och på så vis tillgodoräkna sig vissa av de nya kurserna i träningslära och ledarskap. Under konvertera kurs finns information och ett enkelt frågebatteri. Kom ihåg att sista dag att konvertera dessa kurser är 31 juli 2021.

I augusti lanseras sex nya kurser i truppgymnastik och under våren har det varit stort fokus på att färdigställa kursmaterialet och utbilda de blivande utbildarna. Snart är alla delar på plats och kurserna redo att lanseras.

Under hösten kommer även kurserna Idrottsnutrition och återhämtning och Planering och periodisering att bli klara. Det är de sista kurserna inom produktionen träningslära och just nu byggs kurswebben till den förstnämnda kursen.

En nyhet i höst är kursen Trampolin som hjälpredskap, för ledare som vill nyttja trampolin i sin träning men inte har det som huvudredskap. Kursen öppnar upp möjligheten att använda redskapet fullt ut i sin träning, genom en kortare distanskurs som syftar till ökad kompetens och säkrare voltinlärning på trampolinen.

I höst lanseras även kursen Hjälpledare – Svensk Gymnastik. Den här kursen vänder sig till den som har eller ska få sitt första ledaruppdrag inom Svensk Gymnastik, oavsett ålder. Kursen kommer vara på totalt fem lektionstimmar varav tre genomförs på distans och två i sin förening. Under våren har manus levererats till vår samarbetspart SISU Idrottsböcker och projektgruppen kommer jobba vidare med kursen under sommaren.

Så snart alla kurser som ska lanseras i höst är klara så kommer projektgruppen starta upp nya produktioner. Det är ännu inte helt klart i vilken takt det kommer ske men i nästa etapp ingår gruppträning, hopprep, kvinnlig artistisk gymnastik och rytmisk gymnastik.

Publicerad: 2021-04-30

UPPTÄCK MER