Testpiloter till kursen Hjälpledare – Svensk Gymnastik sökes

Barnträning med ledare

I augusti blir Gymnastikförbundets nya kurs Hjälpledare – Svensk Gymnastik klar och nu söker vi ett antal testpiloter till kursen.

Under nästa vecka behöver vi hjälp att testa så att allt fungerar som det är tänkt och få in feedback för att eventuellt kunna göra mindre justeringar innan lansering.

Vi söker dig som idag är hjälpledare och inte har gått några andra kurser från Gymnastikförbundet. Det spelar ingen roll vilken ålder du har eller inom vilken disciplin du är hjälpledare.

Kursen består av fem lektioner där kursdeltagaren genomför tre lektioner på egen hand med hjälp av en kurswebb som blandar text, film och quiz. Därefter genomför kursdeltagaren två lektioner i sin förening tillsammans med en handledare (t.ex. ansvarig ledare). Då går man igenom lite kort föreningsinformation och praktiskt hur ett träningspass går till och vad hjälpledarens roll är. Till dessa lektioner får kursdeltagare och handledare en plan att följa.

Att vara testpilot innebär att man får tillgång till kursmaterialet och förväntas genomföra kursen samt återkoppla med feedback till oss enligt överenskommen tidsplan. Det är inte ett arvoderat uppdrag, utan du bidrar på detta sett till Svensk Gymnastiks utveckling inom det så viktiga utbildningsområdet.

Tycker du att detta låter spännande? Hör av dig till projektledare Joanna Ericson.

Joanna.ericson@gymnastik.se

Publicerad: 2021-08-06

UPPTÄCK MER