Är du den vi söker?

Att revidera ett utbildningssystem är ett lagarbete. Varje ny kurs som lanseras är ett resultat av vår samlade kompetens och gott samarbete. Nu påbörjar utbildningsrevisisionen arbetet med nya kurser och söker dig som vill vara med i processen.

Har du kompetens som kan komma till användning i pågående revideringar eller i revideringsarbetet för kommande kurser? Nu har du chansen att anmäla ditt intresse.
Klicka på länken här för att skicka in din intresseanmälan. Berätta om det är något område du är särskilt insatt i och vad du ser att du kan och vill bidra med.

Publicerad: 2021-10-14

UPPTÄCK MER