Hoppa till sidans innehåll

Frågor & svar


Är det idé att gå utbildning nu? Det kommer väl snart ett nytt system? När kommer det nya systemet att komma igång?

Ja, det är absolut idé att gå utbildning nu! Det nya utbildningssystemet kommer att lanseras stegvis under flera års tid. Vi kommer att i god tid informera om när en utbildning försvinner och en ny kurs tillkommer - och hur du konverterar din tidigare utbildning till det nya systemet.

 

Var hittar jag Intro Svensk Gymnastik?

Intro Svensk Gymnastik hittar du här. Kursen är sedan den 1 oktober 2019 förkunskapskrav för samtliga andra kurser i vårt utbildningssystem.

 

Hur ser tidplanen ut framåt?

Under 2019 och 2020 jobbar vi med produktionerna för barngymnastik, truppgymnastik, ledarskap och träningslära. Barngymnastik - leka och lära samt Barngymnastik - variera och utmana lanseras hösten 2020. De nya kurserna i träningslära och ledarskap lanseras till vårterminen 2021, de nya kurserna i truppgymnastik lanseras till höstterminen 2021. I nuläget kan vi inte säga mer om hur prioritetsordningen därefter ser ut. Så snart vi vet så kommer vi informera berörda och intresserade personer om detta.

 

Måste jag gå om utbildningar nu när det kommer nya?

Nej. Det innehåll som finns med i befintliga utbildningar kommer du att få tillgodoräkna dig in i det nya utbildningssystemet. Däremot ska du, enligt konverteringsnyckeln, för tidigare Teori steg 1-3 komplettera med Åldersanpassad träning för barn och unga alternativt Åldersanpassad träning för vuxna. Kursen genomförs på distans när det passar dig, omfattning fem lektionstimmar á 45 minuter. 

 

Vilka utbildningar motsvarar de jag redan har? 

I god tid innan nya kurser lanserar kommer vi att informera om hur du tillgodoräknar dig tidigare utbildning och vad du eventuellt behöver komplettera med. Många av de nya kurserna kommer att till stor del motsvara de kurser som finns idag. Du kan redan nu läsa om konverting för baskurs, teori och truppgymnastik. 

 

När kommer nya baskursen?

Gymnastikförbundet kommer fortsatt att ha två olika grundkurser; Gymnastikens baskurs -träning och tävling samt Gymnastikens baskurs - gruppträning. Gymnastikens baskurs - träning och tävling lanserades den 1 oktober 2019 och ersätter tidigare Baskurs Barn och Ungdom. När Gymnastikens baskurs - gruppträning kan lanseras är ännu inte klart.

 

Kommer Basic-utbildningarna att finnas kvar?

Nej, inte i nuvarande form. I det nya systemet kommer innehållet från dagens Basic-utbildningar att flyttas till angränsande kurser i det nya systemet. Det kommer dock att dröja flera år innan alla kurser i det nya systemet är lanserade, så Basic-utbildningarna fortsätter att finnas lång tid framöver. Vi kommer att i god tid informera om när en utbildning försvinner och en ny kurs tillkommer - och hur du konverterar din tidigare utbildning till det nya systemet. 

 

Ska jag gå Trampett steg 1? Det har ju gått pilotutbildningar för trampett och tumbling som är sammanslagna?

Ja! De enstaka utbildningar vi genomfört med trampett och tumbling sammanslaget var ett test inför det nya systemet, då planen är att slå ihop kurserna i trampett och tumbling istället för att ha dem i olika kurser. Det kommer att dröja till höstterminen 2021 innan vi är redo att lansera de nya kurserna i truppgymnastik, så fortsätt att gå kurserna som finns, det är på dem det nya systemet bygger. Läs här hur du konverterar tidigare kurser till det nya systemet i truppgymnastik. 

 

Det pratas om nya teorikurser?

Teori steg 1, 2 och 3 ersätts med kortare kurser inom respektive ämne. Flera av dessa kurser kommer att kunna göras via webben, där du som ledare själv kan styra när du genomför utbildningen. Vi delar upp kurserna i två olika ämnesområden; ledarskap och träningslära. Inom träningslära kommer vi att ha kurser inom t ex biomekanik, åldersanpassad träning samt planering och periodisering. Inom ledarskap är kurserna inriktade på att utveckla såväl utövare som tränare. Här hittar du mer information om de nya kurserna i träningslära respektive ledarskap

 

När kommer det nya gruppträningsutbildningar?

Vi jobbar på att ta fram en tidsplan för att kunna ge en tydlighet för samtliga verksamheter. Utifrån vår grova tidplan kommer det att dröja till åtminstone 2021 innan vi startar arbetet med just gruppträning. Gymnastikens baskurs - gruppträning ersätter befintlig Baskurs Gruppträning. 

 

Varför reviderar vi vårt utbildningssystem?

Den påbörjade revideringen av våra kurser och vårt utbildningssystem är en del i strategin med vår utvecklingsmodell och våra nyckelfaktorer. Denna strategi ska genomsyra all vår verksamhet och självklart också vår utbildningsverksamhet. Att införa ett nytt uppdaterat utbildningssystem är också en viktig del i det uppdrag vi som förbund och förening har - att säkerställa välutbildade och kompetenta ledare. Vår nyckelfaktor tre säger:

"Säkerställa välutbildade och kompetenta ledare

All träning ska vara sund, stimulerande och utvecklande. Alla som är aktiva inom Svensk gymnastik har därför rätt till kompetenta ledare.

Ledare på alla nivåer ska ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper genom kontinuerlig utbildning. På förenings-, regions- och nationell nivå ska det finnas kontinuerligt uppdaterade planer för att höja kompetensen hos såväl nya som mer erfarna ledare.

Detta garanteras genom Gymnastikförbundets utbildningsverksamhet som utvecklas kontinuerligt och låter sig påverkas av nya forskningsrön, vetenskapliga observationer och av en ständig omvärldsbevakning."

 

Hur fungerar Övningsbanken?

Kopplat till varje kurswebb (det digitala deltagarmaterialet) finns förslag på och beskrivningar av övningar som ligger i ett verktyg som heter Övningsbanken. När du har tillgång till ett deltagarmaterial, vilket du får genom att delta på en kurs, öppnas också de övningar i Övningsbanken upp som är kopplade till de kurser du har gått.

I Övningsbanken kan du också skapa egna övningar som du sen kan dela med din tränarkollegor, förutsatt att de också registrerar sig på Gymnasikförbundets utbildningsportal. Det är bara du som ser dina skapade övningar till du väljer att dela dem med andra via mejl från Övningsbanken.

 

Var hittar jag det nya materialet?

Deltagarmaterialet till de nya kurserna tas fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, som också hostar Gymnastikförbundets utbildningsportal där våra material nya kommer att samlas. Du hittar Gymnastikförbundets utbildningsportal här.

 

Hur får jag tillgång till det digitala kursmaterialet?

Det digitala kursmaterialet ligger på så kallade kurswebbar Gymnastikförbundets utbildningsportal. När du anmält dig och blivit antagen till en kurs får du en kod som du använder för att registrera dig på den aktuella kurswebben. Koden är unik och kopplad till ditt personliga inlogg på Gymnastikförbundets utbildningsportal.

 

Kan jag köpa dektagarmaterialet utan att gå en kurs?

Nej, oftast inte. Våra deltagarmaterial kommer huvudsakligen att säljas enbart till de som ska delta på våra kurser.

 

Jag har gått en kurs förut - kan jag få det nya deltagarmaterialet?

I vissa fall kommer vi att erbjuda tidigare kursdeltagare att köpa det nya deltagarmaterialet till ett rabatterat pris. Vi kommer att kommunicera till berörda i de fall det är aktuellt.

 

Finns det någon begränsing i hur länge jag kommer åt deltagarmaterialet?

När du väl har registrerat dig till kurswebben där ditt deltagarmaterial ligger har du tillgång till det för all framtid, eller till Gymnastikförbundet flyttar materialet (vilket troligtvis inte kommer att ske på många år). Du kommer också att då ta del av de löpande uppdateringar och revideringar som görs i materialet så att du alltid har ett modernt material med den rådande forskningen att gå tillbaka till.

 

Läs gärna mer om förändring av innehåll, metod och struktur här.

Uppdaterad: 07 AUG 2018 15:58 Skribent: Louise Nordenberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Catea logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved