Hem / Verksamheter / Truppgymnastik / Regler / Arrangörsreglemente

Arrangörsreglemente

Arrangörsreglemente 2022

Bilaga 1 – Mall för Inbjudan

Bilaga 2 – Mall för PM1

Mall för Beställningslista

Bilaga 3 – Mall för PM2

Bilaga 4 – Förträning- och tävlingsschema

Bilaga 5 – Domarplacering och redskapsskiss


Bilaga 6 – Svårighet- och kompositionsformulär till domarna

Fristående 

Tumbling 

Trampett 

Kompositionsformulär till domarna 
Kompositionsformulär fristående - Nat.BR

Svårighet- och kompositionsformulär till domarna - CoP
Svårighet- och kompositionsformulär fristående - CoP 

 

Bilaga 7.1 - Poängblad Nat.BR 

Bilaga 7.2 - Poängblad CoP

Bilaga 8 - Digital skaderapport inkl. checklista för medicinsk resurs på tävling

Digital skaderapport i utskriftsformat
OBSERVERA
 att skaderapporteringen via utskriftsformatet i sin tur ska matas in av sjukvårdare i den digitala versionen, detta för att säkerställa Gymnastikförbundets statistik. Direktlänk till skaderapporten.


Bilaga 9 - Instruktioner angående byte av skadad gymnast SM-stegen

Bilaga 10 - Blankett Byte av skadad gymnast SM-stegen 

Bilaga 11 - Begäran om utredning av poäng (endast JSM & SM)

Bilaga 12 - Ackrediteringsdokument

Bilaga 13 - Speakermanus (kommer inom kort)

Bilaga 14 - Tips vid livestreaming (kommer inom kort)


Generalptotokoll/resultaträkningsprogram till tex föreningstävlingar: 

Generalprotokoll  (uppdaterat 2016-10-20)