Konvertera från KvAG Basic & KvAG steg 1 till KvAG A

Du som har gått Kvinnlig artistisk gymnastik Basic + Kvinnlig artistisk gymnastik steg 1 kan tillgodoräkna dig innehållet i kursen Kvinnlig artistisk gymnastik A genom konvertering.

För att konvertera dina tidigare kurser till KvAG A krävs godkända förkunskaper. Du behöver därför säkerställa att du går eller har gått följande kurser innan du registrerar dig:

Registrera din konvertering här!