Konvertera från KvAG steg 2 till KvAG B

Du som har gått Kvinnlig artistisk gymnastik steg 2 kan tillgodoräkna dig innehållet i kursen Kvinnlig artistisk gymnastik B genom konvertering.

För att konvertera dina tidigare kurser till KvAG B krävs godkända förkunskaper. Du behöver därför säkerställa att du går eller har gått följande kurser innan du registrerar dig:

Registrera din konvertering här!