Kursen klar och de första utbildarna redo!

En bild

I helgen hölls den första utbildarutbildningen för kursen Gymnastikens baskurs – gruppträning. Ett antal utbildare har fått sätta sig in i det nya upplägget och innehållet för att redan efter nyår dra i gång med de första utbildningarna.

Deltagarna har under två dagar på Lillsved utanför Stockholm, under guidning av Maria Tegnestrand, Malin Tittonen, Jaime Contreras och Ulrika Rylow Jonell utbildats i den nya kursen. De har fått med sig de redskap de behöver för att i början på nästa år kunna genomföra utbildningar som riktar sig till de som är, eller vill bli, gruppträningsinstruktörer inom Svensk Gymnastik.

Hur har helgen varit?

- Helgen har varit fantastiskt rolig med själva sjösättningen av utbildningen! Vi är nöjda med resultatet, mottagandet och den positiva respons vi fått. Vi har haft några nya och några erfarna utbildare med oss så det har varit en bra mix i gruppen. Sen har vi också ställts på prov, vilket är kul då vi har jobbat i över ett år med den här utbildningen, berättar Maria.

Maria har tillsammans med Malin, Jaime, Ulrika och Anna Lindgren utgjort den expertgrupp som satte upp ramarna för utbildningen och där Maria, Malin, Jaime och Ulrika också skrivit det mesta materialet förutom en del av ledarskapsmaterialet som författats av Susanne Meckbach.

Bild på tre utbildare

Tre glada och nöjda utbildarutbildare! Maria, Jaime och Malin.

- Vi känner oss nöjda och trygga med utbildningen, vi vet att den är bra, säger Malin och Jaime fyller i att de också är nöjda med hur det fungerade i praktiken.

Ny modern kurs som passar i tiden

De vanliga rörelserna inom gruppträning och de fem fysiska förmågorna; uthållighet, styrka, koordination, rörlighet och snabbhet går som en röd tråd genom utbildningen.

- Vi vill att instruktörerna efter en baskurs ska ha med sig en förståelse för grunden och därmed kunna vara kreativa och skapa egna pass. Det känns som att vi satte det pedagogiska upplägget mitt i prick, säger Malin.

Deltagare på utbildning

Några av deltagarna som jobbar med en av de uppgifter som gavs under utbildningen.

Allt i utbildningen är baserat på ny och aktuell forskning inom området.

- Det innebär att vi kan ta död på en del gamla myter. Dessutom är materialet är uppfräschat och moderniserat för att hänga med i tiden, fortsätter Maria.

Maria är en av Gymnastikförbundets mest erfarna utbildare. I närmare 20 år har hon lett utbildningar både inom gruppträning och ledarskap. Hur kommer det sig?

- Jag har blivit tillfrågad att vara med i olika sammanhang. Jag är bred i mitt kunnande. Utöver det fysiska och hur man sätter ihop program så jobbar jag med grupper och ledarskap. Att jag har stannat så länge inom gymnastiken skulle jag säga beror på bredden, åldersspannen, gemenskapen och kreativiteten jag har mött. Jag har också haft stora möjligheter att påverka, berättar Maria.

Porträtt av utbildare Maria Tegnestrand 

Maria, en av många fantastiska utbildare!

En kurs som passar många

På frågan varför man ska gå kursen svarar Maria just att instruktörerna får med sig en oerhört bra grund och en fantastisk verktygslåda, oavsett vilken typ av pass de ska leda.

- Jag hoppas de får en tankeväckare som inspirerar till att fortsätta tänka när de kommer hem. Det som är kul med utbildningar är att det är väldigt individuellt vad instruktörerna vill använda sin kunskap till. De hade kanske en idé när de kom, men ofta väcks nya tankar och bidrar till den egna personliga utvecklingen, berättar Maria.

Målgrupp för utbildningen är alla som är, eller vill bli, gruppträningsinstruktörer och som vill instruera effektiva, roliga, inspirerande och säkra gruppträningspass.

- Jag skulle säga att alla som möter grupper, unga och uppåt i åldrarna, skulle kunna gå den här kursen, som jag tror kommer ge stor nytta i föreningarna, säger Maria.

- Vi har också velat koppla ihop gruppträning och gymnastiken där vi tror att många tränare inom gymnastiken kan känna igen sig och bland annat få med sig tankar kring kreativ styrketräning i deras verksamhet, säger Jaime.

Nu ser vi fram emot de första kurserna nästa år. Här hittar du mer info om Gymnastikens baskurs – gruppträning


Publicerad: 2022-11-23

UPPTÄCK MER