Kursen Truppgymnastik redskap C delas upp i C1 och C2

En bild

Från hösten 2024 kommer Truppgymnastik redskap C att delas upp på två kurser; Truppgymnastik redskap C1 och Truppgymnastik redskap C2.

Deltagaren kommer då själv kunna välja om hen vill genomföra kursen i sin helhet (2 dagar C1+C2) eller om hen vill avgränsa sin tränarbehörighet till kursens första del, Truppgymnastik redskap C1.

Anledning till beslut

Kurserna inom truppgymnastik lanserades hösten 2021. För att få en uppfattning om hur de mottagits av både deltagare och utbildare har en uppföljning med enkäter och intervjuer genomförts. Där visade det sig att många är nöjda med kvaliteten i kursmaterialet och våra utbildares insatser men att omfånget av övningar upplevs för stort, framför allt av ledare som är oerfarna gällande övningar med dubbla rotationer. Därav sker nu uppdelningen till två separata kurser där deltagaren får möjlighet att välja omfattning av kurs, baserat på sin egen kunskapsnivå och behov.

Fördelning av övningar och behörighet

Fördelningen av övningar mellan de olika kurserna (C & D) har också utvärderats och förändringen som införs innebär att dubbel frivolt 900° även ingår i Truppgymnastik redskap C2 framöver. Tills vidare finns övningen även kvar i Truppgymnastik redskap D.

Behörigheten för vilka övningar som får läras ut efter genomförd kurs kommer att fördelas enligt nedan:

Truppgymnastik redskap C1
Dubbelsalto
Dubbelfrivolt till stå i olika positioner
Dubbelfrivolt 180° skruv i olika positioner
Tsukahara på bord
Överslag volt på bord
Överslag volt 180° skruv på bord

Truppgymnastik redskap C2
Dubbelsalto i transition
Dubbelsalto 360°
Dubbel frivolt 540°
Dubbel frivolt 900°
Tsukahara 360° på bord
Kasamatsu på bord
Överslag volt 540° på bord

Förändringen innebär att den som redan idag har behörighet för Truppgymnastik redskap C (gått kursen eller konverterat) även får behörighet till dubbel frivolt 900°. Det digitala kursmaterialet har uppdaterats med filmer och beskrivningar och finns att tillgå för den som har materialet i Utbildningsportalen. Ett kompletteringsmaterial kommer även att skickas ut till berörda, när vårens kurser med nuvarande upplägg gått klart i början av juni.

Mer information om innehållet i kurserna hittar du här. Höstens datum för C1 och C2 kurserna finns redan nu ute för anmälan i utbildningskalendern.

Har du frågor kring den kommande uppdelningen av kursen kontakta utbildning@gymnastik.se.

Publicerad: 2024-04-19

UPPTÄCK MER