Konvertera från Aerobic gymnastics steg 1 till Aerobic gymnastics A

Du som har gått Aerobic gymnastics steg 1 kan tillgodoräkna dig innehållet i kursen Aerobic gymnastics A genom konvertering.

För att konvertera Aerobic gymnastics steg 1 till Aerobic gymnastics A krävs godkända förkunskapskrav. Du behöver därför säkerställa att du har gått följande kurser innan du registrerar din konvertering:

Registrera din konvertering här!