Konvertera från KvAG steg 3 till KvAG C

Du som har gått Kvinnlig artistisk gymnastik steg 3 kan tillgodoräkna dig innehållet i kursen Kvinnlig artistisk gymnastik C genom konvertering.

För att konvertera dina tidigare kurser till KvAG C krävs godkända förkunskaper. Du behöver därför säkerställa att du går eller har gått följande kurser innan du registrerar dig:

Registrera din konvertering här!