Nyheter inom utbildning

  • Kort rapport från utbildningsrevisionen

    2021 är ett händelserikt år för utbildningsrevisionen och dess projektgrupp. I januari lanserades nio nya kurser i träningslära och ledarskap. Under hösten kommer det lanseras fler nya kurser och det kommer att startas upp nya produktioner.
  • Justering av övningar i Truppgymnastik redskap B och C

    Det har nyligen fattats beslut om att göra ett fåtal justeringar i fördelningen av övningar i de nya kurserna i truppgymnastik. I en tidigare nyhet har innehållet i respektive kurs kommunicerats och den har nu uppdaterats.