Nyheter inom utbildning

  • Tio nya kurser lanseras i augusti

    Sex nya teknik- och metodikkurser i truppgymnastik ersätter från augusti 2021 de tidigare stegkurserna och anmälan är nu öppen.
  • Ny kurs - Trampolin som hjälpredskap

    I augusti lanseras en helt ny kurs, Trampolin som hjälpredskap. Den passar ledare från alla verksamheter och öppnar upp möjligheten att nyttja trampolin som hjälpredskap fullt ut.