Hopprepslekar

Svårt att komma på rastaktiviteter? Här har vi samlat några roliga lekar att testa på.

Häxa, blåbär, blomma, häst

Välj ut en häxa som vevar repet, de andra som är med i leken sprider ut sig runt häxan. När repet vevas runt ropar häxan ”Häxa, blåbär, blomma, häst”. Om repet träffar någon ska den hoppa som det häxan ropade när man träffades.

Ett blåbär hoppar som en boll/bär, en blomma sträcker sig mot solen och en häst galopperar. Blir man häxa byter man plats med den som vevar.

Håll handen lagom högt och följ med i rörelsen när du vevar repet runt. Hur många varv klarar barnen att hoppa tillsammans utan att missa?

Tips! Bind fast en ärtpåse längst ut i repet för att få en bättre båge.

1,2,3,4, Ut!

Hopparna hoppar in en i taget, hoppar fyra hopp, hoppar sedan ut igen. När hopparen framför hoppat ut hoppar nästa in. Variera antalet hopp, exempelvis 1, 2 och ut på 3.

Tips! Vid jämnt antal hopp, hoppar du in och ut på samma sida, vid udda antal hopp, hoppar du ut diagonalt.

Matteutmaning! Säg en siffra exempelvis 7, eleven hoppar 6 hopp och ut diagonalt på 7. Ny elev, ny siffra, 4, eleven hoppar 3 hopp och ut på samma sida på 4. Träning på udda-jämnt.

Gatan

Variant 1: Spring en och en genom bågen. Veva repet mot hopparna. Hjälp till genom att räkna för att hålla takt och avstånd. Ex: 1, 2, spring!

Variant 2: Gå vidare parvis. Två par går ihop och blir fyra. Träna på att öka strömmen.

Variant 3: Spring genom bågen - två eller fler långhopprep i rad. Veva repet mot hopparna. Hjälp till genom att räkna för att hålla takt från start och sträva efter att veva så att hopparna kan springa igenom alla bågarna utan att stanna till.

Variant 4: Gå vidare parvis - spring igenom två eller fler långhopprep i rad.

Utmaning: Alla springer under ett långrep.

Hopprepskull - med uppgifter

Utse 2-3 tagare med band.

Skapa ett friområde "boet" med enkelrep alt. långrep eller dubbelrep med vevare.

Då du blir kullad spring till boet och hoppa för att bli fri. Sedan är det fritt fram ut i leken igen. Byt tagare ofta!

Förslag på uppgifter i boet:

  • Jämfotahopp, korshopp, enkel-push, dubbelsnurr m.m.
  • Långrep, hoppa ett bestämt antal hopp.
  • Dubbelrep, hoppa ett bestämt antal hopp.

Hopprepskull - med tagare & räddare

Utse 2-3 tagare med band och 3-4 räddare med hopprep i händerna.

När du blir tagen - stanna på stället, sträck upp båda armarna och vänta på att bli befriad.

Räddaren kommer och befriar dig genom att ni tillsammans hoppar ex. fem hopp.

Byt tagare och räddare ofta.

Linjeutmaning

Dela in er i par.

Ettan hoppar till första linjen och gör 10 jämfotahopp - tvåan upprepar.

Ettan hoppar till första linjen och gör 10 jämfotahopp, hoppar sedan till andra linjen och gör 10 korshopp - tvåan upprepar.

Ettan hoppar till första linjen och gör 10 jämfotahopp, hoppar till andra linjen och gör 10 korshopp, hoppar sedan till tredje linjen och gör tre enkla pushar - tvåan upprepar.

Stafettlöpning

Dela in er i grupper om tre.

Börja att springa med repet och växla med dina kompisar. Ex. under två minuter.

Lägg till en uppgift på mitten.

Förslag på uppgifter:

  • 10 jämfotahopp
  • 10 baklängeshopp
  • 10 ut ihop
  • 6 höga knän
  • 6 korshopp

Anpassa efter ålder och kunskap.

Skoj med hopprep i ring

Hopparna ställer sig två och två i en stor ring vända mot varandra.

På signal börjar den som står inuti ringen att hoppa jämfota. Medan kompisen springer och hoppar med repet ett varv runt ringen.

Hitta på olika varianter att byta plats, ex. krypa mellan benen eller hoppa med repet över varandra.

Suverän konditionsträning!